Help us in building sustainable Blockchain Ecosystem in Helsinki

In English

Helsinki Blockchain Center is forming up. We want to build a solid blockchain ecosystem and this is why we are using the power of the crowd.

Make your mark in history and join co-creation!

Ecosystems are vivid and blossoming when they bring remarkable benefits to their members, stakeholders and the whole society.

As consensus is the way we want to proceed, we are now gathering opinions about how should Helsinki Blockchain Center and the Finnish blockchain ecosystem be formed up to meet future demands.

We have gathered up with some great minds and formulated the questions in such a way that they best respond to the development of the Ecosystem and how Helsinki Blockhain Center Oy supports the future mission of Helsinki.

The city of Helsinki is committed to form a sustainable, impactful and international blockchain ecosystem.

To make things right from the beginning, we need help; engage yourself in defining the ingredients of the Helsinki blockchain ecosystem by participating in co-creation.

Below, you see questions and related participation links. Click the link you like and you get a chance to do two things (duration appx 1 min):

You start to see ideas from others in pairs. Always select the idea closer to your own thinking. Make decisions, even if sometimes it is difficult.
You can post your own ideas, one by one (max 140 characters). Your answers start to “compete” immediately with other ideas. 

After participation, you will be redirected to this same page and you can participate in co-creating collective wisdom to another question.

Thank you so much already now, I hope we can ignite something awesome together!

Ecosystems are vivid and blossoming when they bring remarkable benefits to their members, stakeholders and the whole society.

As consensus is the way we want to proceed, we are now gathering opinions about how should Helsinki Blockchain Center and the Finnish blockchain ecosystem be formed up to meet future demands.

We have gathered up with some great minds and formulated the questions in such a way that they best respond to the development of the Ecosystem and how Helsinki Blockhain Center Oy supports the future mission of Helsinki.

The city of Helsinki is committed to form a sustainable, impactful and international blockchain ecosystem.

To make things right from the beginning, we need help; engage yourself in defining the ingredients of the Helsinki blockchain ecosystem by participating in co-creation.

Below, you see questions and related participation links. Click the link you like and you get a chance to do two things (duration appx 1 min):

You start to see ideas from others in pairs. Always select the idea closer to your own thinking. Make decisions, even if sometimes it is difficult.
You can post your own ideas, one by one (max 140 characters). Your answers start to “compete” immediately with other ideas. 

After participation, you will be redirected to this same page and you can participate in co-creating collective wisdom to another question.

Thank you so much already now. Hope we can ignite something awesome together!

Suomeksi

Helsinki Blockchain Center on muodostumassa. Haluamme rakentaa vankan blockchain-ekosysteemin, ja siksi käytämme joukkojen voimaa.

Jätä jälkesi historiaan ja osallistu yhteistekemiseen!

Ekosysteemit ovat eloisia ja kukoistavia, kun ne tuovat merkittäviä etuja jäsenilleen, sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle.

Koska yksimielisyys on tapa, jolla haluamme edetä, keräämme nyt mielipiteitä siitä, miten Helsingin Blockchain Center ja Suomen blockchain-ekosysteemi tulisi muodostaa vastaamaan tuleviin vaatimuksiin.

Olemme keränneet asinantuntijoita yhteen ja muotoilleet kysymykset heidän kanssaan siten, että ne vastaavat parhaiten ekosysteemin kehitykseen ja miten Helsinki Blockhain Center Oy tukee Helsingin tulevaa tehtävää.

Helsingin kaupunki on sitoutunut muodostamaan kestävän, vaikuttavan ja kansainvälisen blockchain-ekosysteemin.

Jotta teemme asiat oikein heti alusta lähtien, tarvitsemme apuasi.

Tule mukaan määrittelemään Helsingin blockchain-ekosysteemin “rakennupalikat” osallistumalla yhteisluomiseen.

Alla on kysymyksiä ja niihin liittyviä osallistumislinkkejä. Napsauta haluamaasi linkkiä ja saat mahdollisuuden tehdä kaksi asiaa (kesto noin 1 min):

  1. Alat nähdä muiden ideoita pareittain. Valitse idea aina lähempänä omaa ajatteluasi. Tee päätöksiä, vaikka joskus se on vaikeaa.
  2. Voit lähettää omia ideoitasi yksitellen (enintään 140 merkkiä). Vastauksesi alkavat “kilpailla” välittömästi muiden ideoiden kanssa.

Osallistumisen jälkeen sinut ohjataan tälle samalle sivulle ja voit osallistua yhteisen viisauden luomiseen toiseen kysymykseen.

Paljon kiitoksia jo nyt!

Toivomme, että voimme sytyttää jotain mahtavaa yhdessä!

Ekosysteemit ovat eloisia ja kukoistavia, kun ne tuovat merkittäviä etuja jäsenilleen, sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle.

Koska yksimielisyys on tapa, jolla haluamme edetä, keräämme nyt mielipiteitä siitä, miten Helsingin Blockchain Center ja Suomen blockchain-ekosysteemi tulisi muodostaa vastaamaan tuleviin vaatimuksiin.

Olemme keränneet asinantuntijoita yhteen ja muotoilleet kysymykset heidän kanssaan siten, että ne vastaavat parhaiten ekosysteemin kehitykseen ja miten Helsinki Blockhain Center Oy tukee Helsingin tulevaa tehtävää.

Helsingin kaupunki on sitoutunut muodostamaan kestävän, vaikuttavan ja kansainvälisen blockchain-ekosysteemin.

Jotta teemme asiat oikein heti alusta lähtien, tarvitsemme apuasi.

Tule mukaan määrittelemään Helsingin blockchain-ekosysteemin “rakennupalikat” osallistumalla yhteisluomiseen.

Alla on kysymyksiä ja niihin liittyviä osallistumislinkkejä. Napsauta haluamaasi linkkiä ja saat mahdollisuuden tehdä kaksi asiaa (kesto noin 1 min):

  1. Alat nähdä muiden ideoita pareittain. Valitse idea aina lähempänä omaa ajatteluasi. Tee päätöksiä, vaikka joskus se on vaikeaa.
  2. Voit lähettää omia ideoitasi yksitellen (enintään 140 merkkiä). Vastauksesi alkavat “kilpailla” välittömästi muiden ideoiden kanssa.

Osallistumisen jälkeen sinut ohjataan tälle samalle sivulle ja voit osallistua yhteisen viisauden luomiseen toiseen kysymykseen.

Paljon kiitoksia jo nyt!

Toivomme, että voimme sytyttää jotain mahtavaa yhdessä!

Question #

Question and link to Co-Create

Link to realtime answers

1

What should the blockchain ecosystem being built in Helsinki look like to an international player?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9261&sid=17052b371b3d

HBC for an international player

ANSWERS

 

2

What does the Helsinki blockchain ecosystem consist of, to which I want to belong?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9262&sid=e764869ce9f9

What are the ingredients of HBC?

ANSWERS 

3

What benefits should the blockchain ecosystem built in Helsinki bring to its members?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9263&sid=bd0cc8af5768

What are the benefits of HBC to it’s members?

ANSWERS 

4

According to what values ​​should the blockchain ecosystem being built in Helsinki function?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9265&sid=4da2c7d18b2b

What are the values of HBC?

ANSWERS

 

5

How does our blockchain ecosystem built in Helsinki support the realization of sustainable development goals?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9265&sid=4da2c7d18b2b

How does HBC support sustainable development?

ANSWERS

 

6

What are the ethical principles of the blockchain ecosystem being built in Helsinki?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9332&sid=806b6c3bacd6

 Link coming soon.

7

What are the critical success factors of the blockchain ecosystem being built in Helsinki?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9333&sid=eeaaadb337f9

 Link coming soon.

Kysymys #

Kysymys ja linkki vastaamiseen

Linkki reaaliaikaisiin vastauksiin

1

Millaiselta Helsinkiin rakentuvan blockchain-ekosysteemin pitää näyttää kansainväliselle toimijalle?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9250&sid=da32dcb33782

 HBC kansainvälisen toimijan näkökulmasta: VASTAUKSET

 

2

Mistä koostuu Helsinkiin rakentuva blockchain-ekosysteemi, johon haluan kuulua?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9251&sid=85f9c282f3a756

Mistä koostuu HBC, johon haluan kuulua?
VASTAUKSET  

3

Mitä hyötyjä Helsinkiin rakentuvan blockchain-ekosysteemin pitää tuottaa jäsenilleen?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9252&sid=938915f6d4a1

Mitä hyötyjä HBC:n pitää tuottaa jäsenille? VASTAUKSET

4

Minkä arvojen mukaan Helsinkiin rakentuvan blockchain-ekosysteemin pitää toimia?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9253&sid=6d7d9bb34278

Mitkä ovat HBCn arvot?
VASTAUKSET

5

Miten Helsinkiin rakentuva blockchain-ekosysteemimme tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9274&sid=ee0f7629c44d

Miten HBC tukee kestävää kehitystä?
VASTAUKSET

6

Mitkä ovat Helsinkiin rakentuvan blockchain-ekosysteemin eettiset periaatteet?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9274&sid=ee0f7629c44d

LINKKI VASTAUKSIIN TULOSSA

7

Mitkä ovat Helsinkiin rakentuvan blockchain-ekosysteemin kriittiset menestystekijät?

https://app.innoduel.com/app/arena?pid=9275&sid=f841435d8a62

LINKKI VASTAUKSIIN TULOSSA