HELSINKI BLOCKCHAIN CENTER

Helsinki Blockchain Centerin avainsana on yhteistyö.
Kaikki työmme tehdään tavoitteena parantaa alan ekosysteemiä ja tukea sen kehitystä.

 • Tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita
  Olemme tukemassa ja auttamassa alalle tulevia yrityksiä niiden perustamisvaiheesta lähtien.
 • Luomme alan Start-Up yrityksille puitteet niin kotimaiseen kuin kansainväliseen verkostoitumiseen
 • Autamme alalla jo toimivia yrityksiä niiden laajentumispyrkimyksissä kotimaassa sekä ulkomaille.
 • Olemme mukana avaamassa uusia markkinoita sekä tuemme suomalaisen osaamisen vientiä kansaivälisille markkinoille.

Yksityisellä sektorilla työskentelemme tiiviissä yhteistyössä nk. Ankkuriyritysten kanssa – jotka ovat myös HBC:n osakkeenomistajia.

Näiden lisäksi HBC on tiiviissä yhteydessä alalla toimiviin yksilöihin, ryhmiin ja erilaisiin yhteiskunnan organisaatioihin pyrkien luomaan ekosysteemin, joka edistää innovaatioita sekä yhteistyötä lohkoketjujen- ja tietoturvan aloilla Helsingissä.

Tarjoamalla sekä projekti- että tukipalveluja pyrimme luomaan edistyneemmän startup- ja yritysyhteisön Suomeen.

Olemme myös erittäin aktiivinen jäsen globaalissa verkostossa, joka sisältää mm. kumppanuuden Dubai Blockchain Centerin kanssa.

Markkinoille pääsyyn liittyvät palvelut

Sisältö- ja tapahtumapalvelut

 • Helsinki Blockhain Summit tapahtuma
 • Sisältöpalvelut – video sekä artikkelituotannolla mahdollistamme alan yritysten, uusien innovaatioiden sekä osaajien näkymisen suomessa ja kansainvälisesti
 • Markkinointipalvelut (kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys)

Projektipalvelut

 • Kansainvälistymispalvelut sekä uusien markkinoiden kartoittamiseen liittyvät palvelut
 • Yhteistyöhankkeet liike-elämän yksiköiden kanssa
 • Projektikokouspalvelut – projektin koko elinkaaren ajan
 • Kahdensuuntaiset vuorovaikutusprojektit tuottajien välillä

Lakiin liittyvät palvelut

 • Alaan liittyvä lainopillinen neuvonta
 • Konsortiosopimukset
 • Yhteistyösopimukset

KEITÄ OLEMME?

Helsinki Blockchain Centerin perustajat edustavat kaikki oman alansa huippuosaamista. Olemme hyvin laaja otos Suomalaisesta yrityskentästä ja näin ollen pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme erittäin kattavalla osaamistaustalla. 

Voit tutustua meihin mm. LinkedIn profiilimme kautta klikkaamalla kuvaa.